Putem SMS-a, Vaši proizvodi su dostupni i onima koji nemaju internet ili telefone nove generacije!
sms marketing

SMS marketing - slanje sms poruka preko interneta i integracija sa aplikacijama

SMS marketing je nov medij komunikacije koji je zaživeo sa ekspanzijom korišćenja mobilnih telefona, s obzirom danas svaka osoba ima mobilni telefon pored koga provodi 90% vremena, to ga čini izuzetno pogodnim za komuniciranje u svrhe marketinga.

Razlozi za korišćenje SMS marketinga

 • Štedi vreme i novac, za samo par sekundi možete poslati na hiljade poruka već definisanim grupama u sistemu i to po cenama jeftinijim od klasnične poruke!
 • Instant iiveštaji o primnjenim porukama putem kojih možete tačno videti koje dobio poruku a ko nije
 • BESPLATNA aplikacija za slanje poruka
 • BESPLATNO otvaranje naloga
 • Sigurnost slanja poruka
 • Mogućnost definisanja rasporeda za slanje, što znači da se poruke mogu automatski poslati u napred zadato vreme!

Dvosmerna SMS komunikacija

U mogućnosti smo da Vam ponudimo instalaciju Vašeg sopstvenog sistema za dvosmernu SMS komunikaciju, ali isto tako svoju SIM karticu možete hostovati i kod nas ukoliko ne želite da razmišljate o održavanju sistema.

Takodje se bavimo iizradom aplikacija koje koriste dvosmernu SMS komunikaciju (kada je potrebno poslati neku automatizovanu SMS poruku, preko SMS poruke ažurirati web portal ili inicirati neki proces na serveru...)

SMS marketing je idealan za korisnike kao što su:

 • Privatna lica (omogućava jeftiniju komunikaciju sa prijateljima, posebno kada ste u inostranstvu a želite jeftino ad komunicirate sa prijateljima kod kuće…)
 • Trgovački lanci (automatizovane poruke o akcijama, obaveštenja o sniženjima cena…)
 • Političke organizacije (trenutno obaveštavanje članova o hitnim sastancima…)
 • Turističke agencije (popunjavanje kapaciteta u poslednjem trenutku…)
 • Medicinske ustanove (promocija suplemenata, obaveštenje o promotivnim uslugama kao što je merenje krvnog pritiska ili šećera…)
 • Škole I fakulteti (obaveštenja za roditelje o sastancima, obaveštenja studenata o rasporedu ispita…)
 • Klubovi I kafići (najava dešavanja, posebno korisno kada je za kratko vreme potrebno obavestiti veliki broj ljudi o nekom događaju…)
 • Welness i SPA centri (obaveštenja o popustima za redovne klijente…)

Kontakt - Strahinja Vukoičić - 063 10 222 62