Blog

Internet marketing i upravljanje vremenom

“Vreme je vrednije nego novac. Možete imati više novca ali ne možete imati više vremena.“ Džim Ron

NEMOJTE SE SAMO VRTETI U MESTU. Zaraditi prihod na internetu je proces koji u širem smislu obuhvata tri faze:
  1. Generisanje proizvoda (njegov nastanak)
  2. Razvoj prezentacije proizvoda
  3. Promocija proizvoda
Neophodno je da provedete neko vreme u svakoj od ovih faza ali ne i da preterate, zbog toga je potrebno da definisete vreme koje ce te potrositi na svaku fazu. Svaka faza uključuje fazu učenja i fazu akcije. Veoma je važno da jasno usaglasite na kojoj fazi razvoja trenutno radite i da se fokusirate na završetak te faze.

Generisanje proizvoda (njegov nastanak)

Izaberite između vašeg proizvoda i sličnog proizvoda
Ovo uključuje identifikovanje potražnje uzimajući za primer ankete ili popularnost termina za pretragu.

Ključni razlog: Onda kada budete imali vaš proizvod, možete prestati da provodite vreme gledajući opcije drugih proizvoda na neko vreme.

Razvoj prezentacije proizvoda

Onda kada ste definisali Vaš proizvod, morate napraviti njegovu prezentaciju.

Ključne tačke: Kada je proces izrade i prezentacije vašeg veb sajta završen onda možete preći na promociju. Uvek možete unaprediti prezentaciju ali onda kada je ona „reprezentativna“ trebali bi da pređete na promociju. Nemojte gubiti vreme pokušavajući da napravite nešto savršeno. Dobro da, ali savršeno ne. Realnost je takva da se stvari uvek mogu promeniti. Nije važno da li imate najbolji proizvod i najbolju prezentaciju ako niko ne zna za njih. Pokušajte da narpravite što bolju prezentaciju i onda počnite da promovišete.

Promocija proizvoda

Bez obzira koliko dobri vaš proizvod i prezentacija bili, morate staviti vašu prezentaciju ispred ciljane publike ili se ništa neće desiti.

„Moramo biti bolji u promovisanju onoga što radimo, ne mozemo samo da radimo svoj posao.“

Takođe, ovde morate biti vrlo jasni u kojoj ste trenutno fazi. Zapamtite, vreme je ograničeno, tako da ako ste već odabrali vaš proizvod i razvili prezentaciju nije produktivno da gledate druge proizvode ili da gubite vreme filujući vašu prezentaciju.

Vreme se uvek može upotrebiti za usavršavanje prodajnih tekstova, slika, rasporeda, web prezentacija, unapređivanje ili isprobavanje novog softvera, istražujući nove mogućnosti (pre nego što se trenutne završe), unapređujući veštine u dizajnu, prateći sa najnovijim izmenama na web-u... lista se čini beskonačnom.

Ključne tačke: Vreme je bolje potrošeno razvijajući jasnu promotivnu strategiju i stavljajući je u akciju. Samo kada vidite rezultate iz vaših promotivnih aktivnosti onda bi trebali da uzmete u obzir korigovanje vaše prezentacije (kao što je na primer modifikovanje naslova i prodajnih tekstova) da bi procenili kako to utiče na konverziju perspektive kupca.

Podelite sa prijateljima