Blog

Obnovljivi izvori energije - proizvodnja električne energije osmozom

Dobijanje zelene energije iz obnovljivih izvora energije svakim danom dobija sve više pristalica, ali se time veoma ozbiljno bave i naučnici i države

Dobijanje zelene energije iz obnovljivih izvora energije svakim danom dobija sve više pristalica, ali se time veoma ozbiljno bave i naučnici i države. Otvorena je i prva osmotska elektrana u svetu. Usred borovima prekrivenih brežuljaka na obali fjorda Oslo u mestu Tofte 60 km. od glavnog grada Norveške, firma Statkraft otvorila je prvu elektranu koja radi na principu osmoze. Statkraft je poznat kao najveća evropska kompanija koja se bavi obnovljivim izvorima energije. Ovaj način dobijanja električne energije koji se temelji na prirodnom fenomenu još uvjek nije potpuno usavršen, ali smatra se da korišćenje osmotske snage sigurno može biti jedno od energetskih rešenja za budućnost.

Prema procenama pomoću osmotske energije moglo bi se proizvoditi od 1.600 do 1.700 terawatt sati električne energije širom sveta, a to je ekvivalent polovine energije koja se proizvodi danas u EU. Prva osmotska elektrana skromna je po veličini. Zauzima prostor veličine fudbalskog igrališta i generiše 25 megawata što je dovoljno za oko 30.000 domaćinstava. Zasada ni cenom ne može konkurirati postojećem načinu dobijanja električne energije, ali treba voditi računa, da je ovo početak i da se još uvek traže rešenja za unapređenje postupka. Slični objekti mogli bi se graditi na mestima gde se reke ulivaju u more, a posebno bi povoljno bilo graditi ih uz velike gradove zbog što lakšeg transporta.

Statkraft nije jedina kompanija koja se bavi osmotskom energijom i Holandija ima slične planove. Holandska firma Redstack takođe želi komercijalizovati sličnu tehnologiju, ali trenutno ne žele govoriti o svojim planovima, jer imaju problema sa traženjem odgovarajućih investitora koji bi finansijski podržali njihov projekt. NASA takođe razmatra mogućnosti korišćenja osmotske snage, ali kao mogućnost za osiguravanje dovoljno vode za eventualne misije na Mesec ili Mars. Dakle nakon sunca i vetra voda, ali na novi način postaje sve veći i značajniji resurs u korišćenju obnovljivih izvora energije.

Podelite sa prijateljima