Blog

Plaćene reklame na internetu

U tekućem naporu da se maksimalizuje reklamno trošenje na plaćene pretraživačke kampanje, kompanije stalno traže načine za poboljšanje efikasnosti i ROI performanse. Prodavci razvijaju sredstva koja pomažu da se automatizuje intezivan zadatak upravljanja velikim plaćenim pretraživačkim kampanjama, ali Dejna Tod, direktor Sitelab-a kaže: Automatizacija još nije postala realna.

Sesija plaćene pretrage i optimizacije prema ključnim rečima pokriva širok spektar tema koje se bave plaćenim pretraživanjem u rasponu od omptimizacije najboljih praksi do posebnih studija korišćenja plaćene pretrage za brendiranje. 

Prva je Dejna Tod, koja je opisala njenu idealnu, sveobuhvatnu, listu želja za alate za upravljanjem ponuda. Ona je istakla da sredstva koja optimizuju protiv povratka zvuče odlično, ali nisu uvek realna. Trendovi u optimizaciji za pretragu su u rasponu od boljeg razumevanja i mapiranja spoljnih i onlajn događaja do pitanja da li da se izgrade ili kupe alati za upravljanjem ponudom ili kontrolne table.

Trenutni trend u ključnim rečima je „više je bolje“, ali to ne važi za sve firme. Preduzeća sa manjim budžetima će jednostavno razvodniti njihove delotvornosti. Tod preporučuje plaćene pretraživačke kampanje sa više skromnijim budžetima fokusiranim na najviše konvertovane ključne reči.

Prakse najbolje optimizacije:

  • Duge ključne reči nisu uvek jeftine. Uvek postoji cena – postavljanje, nadmetanje, kreativno pisanje i menadžment.
  • Ponuda na brendiranim uslovima. Ljudi sve više koriste pretragu kao metod za navigaciju tako da ima smisla da predaju ponude za svoje brend fraze.
  • Ako je više ključnih reči moguće, koristite alate u rasponu od alata sa predloženim ključnim rečima za spajanje fraza, sinonima kao i „log file mining“ za otkrivanje dodatnih fraza za ponudu.
  • Promena odredišnih stanica
  • Promena cene
  • Promenite reklamu kreativno. Promenite kreativno opet.
  • Promenite vaša očekivanja

Interesantna studija jednog slučaja od Toda ilustruje kako je proizvođač banja nudio potencijalnim kupcima besplatan brendirani softverski alat za dizajn paluba koji je omogućio klijentu da otkrije celu novu grupu ključnih reči. Kampanja je rezultirala u impresivnom porastu interakcija sa sajtom i konverzija.

Sa 85% oglašivača koji planiraju da povećaju onlajn oglasne budžete, ima smisla diskutovati o benefitima plaćene pretrage izvan direktnog generisanog vodjstva i prodaje.

Razlozi za maksimalizovanje placene pretrage:

  • Ciljanje publike za podizanje onlajn i oflajn prodaje
  • Dodaje kredibilitet brendu zato što korisnici povezuju visoko rangiranje sa kredibilitetom

Savršen alat još ne postoji, ali smo optimisti u pogledu na budućnost razvoja alata. U međuvremenu imajte na umu da sadašnji automatizovani alati za nadmetanje najverovatnije neće smanjiti vaše troškove osoblja već će ih povećati zbog složenosti alata i nemogućnosti da brzo reaguju na promene.

Tokom QiA jedan od prisutnih je pitao da li bolje imati jednu agenciju prema PPC-u i organskom ili je bolje da se ide sa specijalistom za svaki. Pingle je odgovorila da je Range nedavno stekao SEO firmu, tako da u njihovom slučaju jedna agencija za obe bi bilo sasvim u redu.

Privodeću sesiju kraju, Tod je ponudio sledeće procente u odnosu na PPC i Miks organskih ključnih reči: Za organsku SEO, fokusirajte 70% na veliku količinu ključnih reči i 30% na duge fraze. Za PPC, fokusirajte 70% na duge fraze, 30% na veliku količinu ključnih reči.

Podelite sa prijateljima