Blog

Rast mobilnog marketinga, iPhone i Android aplikacije

Globalno tržište mobilnih aplikacija i telekomunikacionih servisa je u 2011. godini zabeležilo rast od 7%, a za tekuću 2012 godinu predviđa se umereniji rast od oko 4%. Očekuje se dalji rast mobilnog broadband‑a, naročito ako cene smartfon i tablet aparata budu znatnije padale; cene usluga će neminovno ići naniže


šest milijardi telefona

Predviđanja govore da će svet možda već u prvom kvartalu 2012. dobiti 6‑milijarditog mobilnog pretplatnika, a Azija svog 3‑milijarditog. Indija bi trebalo da postane svetski lider i pretekne Kinu u ukupnom broju mobilnih pretplatnika.

Penetracija broadband‑a na svetskom nivou u ovoj godini preći će 10% svetske populacije, a penetracija IPTV‑a tek 1%. Broj instaliranih PC računara dostići će dve milijarde.

LTE tehnologija je dočekala kraj 2011. sa blizu 40 komercijalnih mreža, a tokom 2012. očekuje se da se taj broj udvostruči. I pored atraktivnosti LTE tehnologije, mnogi mobilni operatori u svetu nastaviće s daljim razvojem i unapređenjem svojih 3G/HSPA mreža. Nije jasno kako će se premostiti oroblem nedostajućeg spektra za LTE, ali se svakako očekuje zalazak nekada gromko najavljivane WiMAX tehnologije, naročito u Aziji, gde se većina WiMAX operatora već priprema za prelazak na LTE. Prenos glasa i uspostavljanje govorne usluge preko LTE (VoLTE) se u ovoj godini ne očekuje, a ostaje i pitanje: da li će novi iPhone 5 biti LTE aparat?

Smatra se da će recesija usloviti slabiju prodaju smartfon i tablet aparata – za korisnika su to nice to have, ali ne i must have uređaji. Očekuje se da će tableti i eReader‑i slabije ići, a da će se za smartfone ipak naći novca. Predviđa se da će se prodaja mobilnih aparata ove godine realizovati u vrednosti od preko 200 milijardi dolara na globalnom nivou.

Ovo je godina Evropskog fudbalskog prvenstva i Olimpijskih igara u Londonu, dakle prilika da se podstakne klađenje preko mobilnih aparata (m‑gambling). Današnja mobilna tehnologija lako izjednačava online prisustvo sa fizičkim, što je svakako dobar potencijal za biznis.

Konkretni podaci

Programerima ide 70% od prodajne cene njihovih aplikacija koje se prodaju na Apple sajtu. Prihod koji je Apple ostvario preko ovog sajta tokom tog perioda iznosio je $1.1 milijardu, što znači da je App Store generisala nekih $3.6 milijarde ukupnih prihoda do sredine ove godine. In-Stat predviđa da će celokupni prihodi od preuzimanja aplikacija preći $29 milijardi do 2015. godine.

android apliakcije

Podaci zajedničke studije kompanija Vanson Bourne i Antenna Software među IT i poslovnim liderima u SAD i Velikoj Britaniji pokazuje značajan rast investicija u razvoj mobilnih aplikacija u narednih 18 meseci. Čak trećina kompanija planira četiri ili više mobilnih projekata u periodu od 12 do 18 meseci.

Prosečno ulaganje u mobilne projekte iznosiće oko 590.000 GBP u narednih 18 meseci, što je gotovo dvostruko u odnosu na dosadašnjih 269.000 GBP godišnje.

Problemi koji se najčešće javljaju kod mobilnih aplikacija:

Petina ispitanika smatra da je aplikacija, na kraju razvoja, veoma teška za korišćenje; 45% ispitanika nije zadovoljno brzinom razvoja mobilnog projekta, dok 42% nije zadovoljno krajnjim troškovima.

Preuzeto od: economy.rs, ITsvet.com, PCpress.rs

Podelite sa prijateljima